GOBAL REACH. LOCAL TOUCH.

  • رادنت باور دارد که لازمه رسیدن به جامعه اطلاعاتی و همچنین تولید و توزیع دانش احتیاج به آموزش دارد؛ هیچ شرکت نباید ادعا کند برترین است و هیچ فردی نباید فکر کند که تمام علم را می داند؛ آموزش و به روزرسانی مهمترین عامل موفقیعت یک شرکت فناوری اطلاعات می باشد. هیت مدیره رادنت متشکل از افراد با تجربه کشوری و سطوح تحصیلی مهندسی و دکتری می باشند؛ که بنا به نیاز سنجی های انجام شده در سمتهای موجود قرارگرفته اند.

  • شرط به روز بودن و نوین بودن آموزش می باشد؛ آموزش می تواند یک Work Shop چند ساعته و یا یک دوره بلند مدت باشد؛ پرسنل رادنت موظف به اخذ مدارکی نظیر MCSD در راستای تولید نرم افزار، CEH در راستای امنیت نرم افزار و certified secure software lifecycle professional می باشند؛ ما باور داریم که انسان هر از گاهی باید از خود آزمون بگیرد تا متوجه شود که هنوز راه زیادی باقی مانده است، فناوری اطلاعات هم دریایی بیکران است که هیچ گاه تمام نخواهد شد لذارادنت در به روز رسانی نیروهای خود بسیار سختگیر است.

LET’S WORK TOGETHER

We work as a single united team with market leading firms around the world and give our clients the highest quality advice possible.

MAKE ENQUIRY